Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sleep Dealer - Storm Was Gathering & On The Edge
#1
نام این پروژه ی یک نفره به اندازه ی کافی آدمی را تحریک می کند سراغش رود.
نمی دانم چند سال پیش بود آهنگی از این مرد که اکنون بیست و چهار سال سن دارد به دستم رسید، نامش بود آسمان ذوب شده...
غروب های زمستان از خانه می زدم بیرون و این آهنگ و آسمان سرخ کارشان را شروع می کردند...وادیم بهترین فروشنده ای است که تا امروز دیده ام، درگیرش که شوید خودتان را می فروشید و خوابهایش را می خرید.

[Image: f122c3f09b724eb7b056f4844a1cc330-425_791...729611.jpg]

دو آهنگ از آلبوم امسالش که هفته ی پیش منتشر شد را آپلود کردم، گوش کنید و غرقش شوید:

Storm Was Gathering:

Sleep Dealer - Imminence - 07 A Storm Was Gathering

On The Edge:

Sleep Dealer - Imminence - 05 On The Edge
Reply
#2
در عجبم از کسانی که دانلود نمی کنند ولی دین دارند...
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)