Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
امروز رو مود این آهنگم........
#25
شوان پرور هم از وقتی اومده به جنوب افت کرده اون صدای قوی و اون ایدئولوژی سابقو ندارم به هر حال کارهای گذشته اش جاویده و خیلی ها باهاش زندگی کردن و حتی کشته شدن !
الان تو فاز این آهنگ شوانپرورم ؛ برخودان ژیانه سرهلدان ژیانه ... البته یه کار میکس شده از ریزان هست برات میفرستم کمی کرمانجی بلد باشی با معنی شعرش حال میکنی


Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Reply
#26
نشنیدمش حتما بفرستش برام ممنونت میشم
اره شوانپرور کم کار شده مثل قدیم نیست من اهنگ های قدیمیش رو بیشتر دوست دارم تن صدای زیبای داره
کمی بلدم کرمانجی ولی خیلی سخته امیر جان
ولی تو خواننده های کرمانج بیشتر احمد کایا رو دوست دارم برای صدای عالیش و به همون دلیلی که بازم خودمو خودت میدونیم
Reply
#27

[URL="http://dl.bia2music267.com/Music/1392/8%20Aban/07/04/Saman%20Jalili%20-%20Halam%20Bade%20%5B128%5D.mp3"]سامان جلیلی - حالم بده
این اهنگ عالیه
[/URL]
| طـــراح |

بنر . کاور . لوگو . لوگو تایپ

وب سایت (HTML ، Phpnuke)
Reply
#28
R-A2, post: 31851 Wrote:

[URL="http://dl.bia2music267.com/Music/1392/8%20Aban/07/04/Saman%20Jalili%20-%20Halam%20Bade%20%5B128%5D.mp3"]سامان جلیلی - حالم بده
این اهنگ عالیه
[/URL]
گرفتم !بعضی وقتااا جوابه:nothing:
گاهی برای کشـیدنِ فـریـاد

هـزاران پیکـاســو هـم کـافـی نیسـت . . .
Reply
#29
100_بار از باران
تعدادی move free داروخانه ای موجود است.در صورت نیاز پیام دهید
Reply
#30
فكر كنم بيشتر از ٢٠ بار امروز اينو گوش كردم ! واقعاً عاليه
ش ن ، اينگونه
ﺍﺯ ﻓﺤﺶ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻪﻣﻦ / ﺍﺯ ﻣﺘﻠﮏ ﺟﻨﺴﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺯﻥ
ﺍﺯ ﺑﻮﻕ ﻣﻤﺘﺪ ﻭ ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ / ﺍﺯﻫﺮﺯﻩ ﺑﺎﺯﯾﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻮﺍﺭ
ﺍﺯ ﺁﺏ ﻣﯿﻮﻩ ﻭ ﻃﻌﻢ ﺍﺳﯿﺪ /ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺧﻮﺕ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺷﺪﯾﺪ
ﺩﺭ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﺞ ﺗﻮ ﮐﻤﺮ / ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺩﻡ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻡ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻤﯽﺧﻮﺩﮐﺸﯽ / ﯾﻪ ﺳﯿﻢ ﺁﺧﺮ ﻭ ﺁﺩﻡﮐﺸﯽ
ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﺯﯾﺮ ﭘﺘﻮ / ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ
ﺧﻂ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ / ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ
ﻫﺮ ﺷﺐ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮﻩ / ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﺭﯾﺪﻩ ﺷﺪﻥﯾﮑﺴﺮﻩ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺳﯿﻞ ﻋﺮﻕ ﺯﯾﺮ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺮﯼ /ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻫﯿﺰ ﺩﻭﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﯼ
ﺗﺸﻮﯾﺸﻢ ﺍﺯ ﺧﺸﻢ ﺗﻨﺪ ﭘﺪﺭ /ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﺯﯾﺮ ﺧﻂ ﺧﻄﺮ
ﺁﺗﺶ ﺷﺪﻡ ﺯﯾﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﻨﺖ / ﺑﺎﺑﻮﯼ ﺗﻨﺪ ﭘﺲ ﮔﺮﺩﻧﺖ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺭﻭﯼ ﻣﻦ /ﺁﺛﺎﺭ ﭼﻨﮓ ﺗﻮ ﺭﻭﯼ ﺑﺪﻥ
ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﻣﻐﻤﻮﻡ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻫﺎ /ﺁﻭﺍﺭ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻟﺮﺯ ﻟﺐ ﺳﺮﺥ ﻣﻦ /ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺳﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺁﺗﺶ ﺯﺩﻥ
ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎ /ﻣﺎﻫﯽ ﺷﺪﻥ ﭘﯿﺶ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﺳﻪ
ﻫﺎ
ﺑﺎ ﺳﻮﺯ ﺩﺭ ﺳﻮﮒ ﺗﻮ ﺳﻮﺧﺘﻦ /ﺩﺭ ﺣﮑﻢﺑﺮﻩ ﻟﺐ ﺩﻭﺧﺘﻦ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
Sent from my iPhone using Tapatalk
Reply
#31
Lady Empire, post: 32294 Wrote:فكر كنم بيشتر از ٢٠ بار امروز اينو گوش كردم ! واقعاً عاليه
ش ن ، اينگونه
ﺍﺯ ﻓﺤﺶ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻪﻣﻦ / ﺍﺯ ﻣﺘﻠﮏ ﺟﻨﺴﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺯﻥ
ﺍﺯ ﺑﻮﻕ ﻣﻤﺘﺪ ﻭ ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ / ﺍﺯﻫﺮﺯﻩ ﺑﺎﺯﯾﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻮﺍﺭ
ﺍﺯ ﺁﺏ ﻣﯿﻮﻩ ﻭ ﻃﻌﻢ ﺍﺳﯿﺪ /ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺧﻮﺕ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺷﺪﯾﺪ
ﺩﺭ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﺞ ﺗﻮ ﮐﻤﺮ / ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺩﻡ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻡ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻤﯽﺧﻮﺩﮐﺸﯽ / ﯾﻪ ﺳﯿﻢ ﺁﺧﺮ ﻭ ﺁﺩﻡﮐﺸﯽ
ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﺯﯾﺮ ﭘﺘﻮ / ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ
ﺧﻂ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ / ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ
ﻫﺮ ﺷﺐ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮﻩ / ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﺭﯾﺪﻩ ﺷﺪﻥﯾﮑﺴﺮﻩ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺳﯿﻞ ﻋﺮﻕ ﺯﯾﺮ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺮﯼ /ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻫﯿﺰ ﺩﻭﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﯼ
ﺗﺸﻮﯾﺸﻢ ﺍﺯ ﺧﺸﻢ ﺗﻨﺪ ﭘﺪﺭ /ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﺯﯾﺮ ﺧﻂ ﺧﻄﺮ
ﺁﺗﺶ ﺷﺪﻡ ﺯﯾﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﻨﺖ / ﺑﺎﺑﻮﯼ ﺗﻨﺪ ﭘﺲ ﮔﺮﺩﻧﺖ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺭﻭﯼ ﻣﻦ /ﺁﺛﺎﺭ ﭼﻨﮓ ﺗﻮ ﺭﻭﯼ ﺑﺪﻥ
ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﻣﻐﻤﻮﻡ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻫﺎ /ﺁﻭﺍﺭ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻟﺮﺯ ﻟﺐ ﺳﺮﺥ ﻣﻦ /ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺳﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺁﺗﺶ ﺯﺩﻥ
ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎ /ﻣﺎﻫﯽ ﺷﺪﻥ ﭘﯿﺶ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﺳﻪ
ﻫﺎ
ﺑﺎ ﺳﻮﺯ ﺩﺭ ﺳﻮﮒ ﺗﻮ ﺳﻮﺧﺘﻦ /ﺩﺭ ﺣﮑﻢﺑﺮﻩ ﻟﺐ ﺩﻭﺧﺘﻦ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
Sent from my iPhone using [URL="http://tapatalk.com/m?id=1"]Tapatalk[/URL]

واقعا بی نظیر این کار شاهین
فقط چند جا غلط نوشتی بانو
خط اول از هرزه گاز یه موتر سوار
خط سوم در مهرهای کژ تو کمر
خط چهارم احساس رخوت و دردی شدید
خط اخر هم بود ولی من خودم هنوز متوجه نشدم چی میگه بعضی میگن نعره بعضی میگن بره
ولی تو متن اهنگ این البم که همراه البوم منتشر شد تو سایت برگ موزیک نوشته نعره
ببخشید ایراد گرفتم چون دیدم شاهین رو دوس داری گفتم بهتر اهنگ رو متوجه بشی
:red_heart:
Reply
#32
behnamhbk, post: 32355 Wrote:واقعا بی نظیر این کار شاهین
فقط چند جا غلط نوشتی بانو
خط اول از هرزه گاز یه موتر سوار
خط سوم در مهرهای کژ تو کمر
خط چهارم احساس رخوت و دردی شدید
خط اخر هم بود ولی من خودم هنوز متوجه نشدم چی میگه بعضی میگن نعره بعضی میگن بره
ولی تو متن اهنگ این البم که همراه البوم منتشر شد تو سایت برگ موزیک نوشته نعره
ببخشید ایراد گرفتم چون دیدم شاهین رو دوس داری گفتم بهتر اهنگ رو متوجه بشی
:red_heart:

سپاس از تصحيحتون Smile
خيلي هم كار خوبي كرديد چون شعرهاي شاهين نه تنها فهم ظاهرشون سخته ، درك معني شون هم كار ساده اي نيست ...


Sent from my iPhone using Tapatalk
Reply
#33
نمیدونم چند روز خیلی بد این افتاده بود توو دهنم
پارسال بود!امسال!)نمیدونم)بهار دسته جمعی رفته بودیم زیاااااارت....تو قطار بلند میخوندم اینو :khan10-39:
گاهی برای کشـیدنِ فـریـاد

هـزاران پیکـاســو هـم کـافـی نیسـت . . .
Reply
#34
Lady Empire, post: 32294, member: 2 Wrote:فكر كنم بيشتر از ٢٠ بار امروز اينو گوش كردم ! واقعاً عاليه
ش ن ، اينگونه
ﺍﺯ ﻓﺤﺶ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻪﻣﻦ / ﺍﺯ ﻣﺘﻠﮏ ﺟﻨﺴﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺯﻥ
ﺍﺯ ﺑﻮﻕ ﻣﻤﺘﺪ ﻭ ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ / ﺍﺯﻫﺮﺯﻩ ﺑﺎﺯﯾﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻮﺍﺭ
ﺍﺯ ﺁﺏ ﻣﯿﻮﻩ ﻭ ﻃﻌﻢ ﺍﺳﯿﺪ /ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺧﻮﺕ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺷﺪﯾﺪ
ﺩﺭ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﺞ ﺗﻮ ﮐﻤﺮ / ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺩﻡ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻡ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻤﯽﺧﻮﺩﮐﺸﯽ / ﯾﻪ ﺳﯿﻢ ﺁﺧﺮ ﻭ ﺁﺩﻡﮐﺸﯽ

ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﺯﯾﺮ ﭘﺘﻮ / ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ
ﺧﻂ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ / ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ
ﻫﺮ ﺷﺐ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮﻩ / ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﺭﯾﺪﻩ ﺷﺪﻥﯾﮑﺴﺮﻩ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺳﯿﻞ ﻋﺮﻕ ﺯﯾﺮ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺮﯼ /ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻫﯿﺰ ﺩﻭﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﯼ
ﺗﺸﻮﯾﺸﻢ ﺍﺯ ﺧﺸﻢ ﺗﻨﺪ ﭘﺪﺭ /ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﺯﯾﺮ ﺧﻂ ﺧﻄﺮ
ﺁﺗﺶ ﺷﺪﻡ ﺯﯾﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﻨﺖ / ﺑﺎﺑﻮﯼ ﺗﻨﺪ ﭘﺲ ﮔﺮﺩﻧﺖ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺭﻭﯼ ﻣﻦ /ﺁﺛﺎﺭ ﭼﻨﮓ ﺗﻮ ﺭﻭﯼ ﺑﺪﻥ
ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﻣﻐﻤﻮﻡ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻫﺎ /ﺁﻭﺍﺭ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻟﺮﺯ ﻟﺐ ﺳﺮﺥ ﻣﻦ /ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺳﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺁﺗﺶ ﺯﺩﻥ
ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎ /ﻣﺎﻫﯽ ﺷﺪﻥ ﭘﯿﺶ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﺳﻪ
ﻫﺎ
ﺑﺎ ﺳﻮﺯ ﺩﺭ ﺳﻮﮒ ﺗﻮ ﺳﻮﺧﺘﻦ /ﺩﺭ ﺣﮑﻢﺑﺮﻩ ﻟﺐ ﺩﻭﺧﺘﻦ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﮓ ﺑﺮ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ
Sent from my iPhone using Tapatalk

خراااب این اهنگم
Reply
#35
امیر علی اسنیف البوم اپیدمی
                          عجله براي زود رسيدن حالا كه زود رسيدم/ ميبينم اينجا كه بدتره
Reply
#36
امیر علی اسنیف البوم اپیدمی
                          عجله براي زود رسيدن حالا كه زود رسيدم/ ميبينم اينجا كه بدتره
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)