Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اصطلاحات انگلیسی
#1
حالش رو بگیر
. Give it to him

وای به حالت!
alas for you

سوسکت می کنم.
I will walk over you

نفله ات می کنم.
I will waste you

با من کل کل نکن.
Don't mess up with me

چقدر خوشگله!
How charming

زد تو برجکم.
He kicked my ass

اسمم رو عوض میکنم.
I will eat my hat

خرابش نکن.
you wrecked it

بهترین لباس رو پوشیدن.
dressed to kill

نوک زبونمه!
on the tip of my tongue

شیرینتر از اونی که فراموشت کنم.
you'r 2 sweet to be forgotten

کاری کردم کف کرد.
I totally nailed him

قسم می خورم؟
I swear it

ببین دلت چی میگه؟
follow your heart

دق و دلیت رو سر من خالی نکن.
Don't take it out on me


Source : http://www.forum.ulc.ir
[I]...Loading[/I]

[SIZE=4][/SIZE]
Reply
#2
فکر می کنی عقل کلی؟

do you think you are mr. perfect?برو سر اصل مطلب

don't beat around the busخودتو دست کم نگیر

don't under estimate yourself

اهل دود هستی؟

are you into smoke?
چطور تونستی سرشو کلاه بزاری؟

how could you swindle him?
[I]...Loading[/I]

[SIZE=4][/SIZE]
Reply
#3
back at you.........اينم جوابت
you are dreaming.......دلت خوشه ها....
dream on.......به همين خيال باش
psudeo happy........الكي خوش
have one...take one.......براي تعارف كردن ميوه ياچيز ديگه
talk highly of someone..........از كسي تعريف كردن
dont discourage him.......نزن تو برجكش
dont kiss his ass............پاچه خواریشو نکن(البته مودبانشو گفتم)
You are going too fun........ديگه شورش رو در آورديا
U r so behind......خيلي شوتيا...! :grin:
dont idle your time......وقتتو تلف نكن
[I]...Loading[/I]

[SIZE=4][/SIZE]
Reply
#4
Mind your head........سرتو بپا
Mind the steps......پله ها رو بپا
Shut the hell up........خفه شو..دهنتو ببند

The tea gave me a real buzz..........چايي بهم ميچسبه
You will spoil the effect........از دهن ميفته...مثلا شامت از دهن ميفته

Skip the class......دودر كردن كلاس
Gate crasher........مهمان ناخوانده
For the time being.....در حال حاضر
In the short run........در كوتاه مدت
In the long run.........در دراز مدت
Reply
#5
In the first post,I think the 10th one is dressed to kill,not dressed to skill.:confused:[
Reply
#6
Lady Empire, post: 748 Wrote:In the first post,I think the 10th one is dressed to kill,not dressed to skill.:confused:[

nice hint

that's a real English learner action
[I]...Loading[/I]

[SIZE=4][/SIZE]
Reply
#7
1)You look a little bit down in the mouth

یک کمی پکر به نظر می رسی.

-----------------------------------------------------

2)Trying to make a buck.

یک لقمه نانی در می آوریم.

-----------------------------------------------------

3)How do you make your bread and butter?

از چه طریق امرار معاش می کنید.

-----------------------------------------------------

4)I'm sure that you are tied upnowadays.

می دونم که این روزها خیلی گرفتار هستید.
Reply
#8
home,sweet home
هیچ جا خونه ادم نمیشه

what the hell are you doing
چه غلطی داری میکنی؟

mind your words
حواست باشه چی داری میگی
[I]...Loading[/I]

[SIZE=4][/SIZE]
Reply
#9
Come here baby and let me kiss your head better

کوچولو بیا اینجا سرتو بوس کنم زود خوب شهcut a tooth

یعنی دندون دراوردنmove yo as*s

عبارت بی ادبانه که میشه برای عجله کن یا بجنب استفاده کرد


not sleep a wink

چشم روی هم نذاشتن
[I]...Loading[/I]

[SIZE=4][/SIZE]
Reply
#10
1) circle (دایره) 2) circumference (محیط) 3) radius (شعاع)4) center/centre* (مرکز) 5) diameter (قطر) 6) sector (قطاع)7) arc (قوس) 8) oval (بیضی) 9) square (مربع)10) side (ضلع) 11) rectangle (مستطیل) 12) diagonal (قطر)13) triangle (مثلث) 14) apex (رأس) 15) right angle (زاویه قائمه)16) base (قاعده) 17) hypotenuse (وتر) 18) obtuse angle (زاویه باز)19) acute angle (زاویه حاد) 20) solid figures (اشکال فضایی) 21) cube (مکعب)22) cone (مخروط) 23) pyramid (هرم) 24) cylinder (استوانه)25) lines (خطوط) 26) straight line (خط مستقیم) 27) curve (منحنی)28) spiral (حلزونی) 29) perpendicular line (خط عمود) 30) parallel lines (خط موازی)
[I]...Loading[/I]

[SIZE=4][/SIZE]
Reply
#11
[Image: 1374193_598183960242067_487800196_n.png]
مرا به هيچ بدادى و من هنوز برآنم
كه از وجود تو مويى به عالمى نفروشم
http://www.atizo.se/shop/
Reply
#12
1- walk on air (شاد بودن)


2- on the ball (وارد بودن به چیزی)


3-it's beyond me ( از توانم خارج است)


4-Know it like back of your hand (مثل کف دست جایی را شناختن )
5-لطف داريد! ( !That's very mean of you)


6- اين قدر بد نباش! (! Don't be such a weed)


7- چقدر نگاه ميكني،آدم نديدي؟ (!!!Did you see any green in my eyes )


8- در شأن شما نيست! (! It's below your dignity)


9- خيلي نامردي! (!That's very mean of you)


10- رسيديم! (!Here we go)
مرا به هيچ بدادى و من هنوز برآنم
كه از وجود تو مويى به عالمى نفروشم
http://www.atizo.se/shop/
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  معرفی دیکشنری آموزشی انگلیسی roozbeh.rahmani 0 307 12-25-2017, 06:45 PM
Last Post: roozbeh.rahmaniUsers browsing this thread: 1 Guest(s)