Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اتفاق غیرمنظره خورشیدی در راه است
#1

[INDENT][Image: 634984452540037076.jpg]

ناسا هشدار داده است كه در خورشید اتفاق غیرمنتظره ای در شرف وقوع است.

امسال قرار است سال اوج فعالیت های خورشیدی باشد، فعالیت هایی كه یك چرخه خورشیدی 11 ساله داشته و طی آن فعالیت های تنها ستاره منظومه شمسی به اوج می رسد.

اما همچنان كه این تصاویر نشان می دهد، فعالیت خورشیدی درحال حاضر نسبتا پایین است.

ناسا اعلام كرد كه تعداد لكه های خورشیدی از سال 2011 كمتر شده است و طوفان های شدید خورشیدی هر از گاهی رخ داده است.

تصویر بالا سطح زمین كه رو به خورشید است را در تاریخ 28 فوریه 2013 (10 اسفند) نشان می دهد كه توسط تصویربردار مغناطیسی و هلیوسسمیك و در رصدخانه دینامیك خورشیدی ناسا گرفته شده است.

این تصویربردار تنها چند لكه كوچك مشاهده كرده است، درحالی كه این سمت از خورشید معمولا در دوره اوج فعالیتهای خورشیدی افزایش می یابند.

كارشناسان نسبت به عدم فعالیت ظاهر خورشید ابراز تعجب كرده و بسیاری گفته اند كه شاید ناسا در تخمین دوره های فعالیت شدید خورشیدی اشتباه كرده باشد.

این درحالی است كه «دین پسنل» فیزیكدان خورشیدی از مركز پرواز فضایی «گودارد» ناسا اعتقاد دارد كه این مسئله یك توضیح متفاوت در بردارد. خورشید درحال حاضر در دوره طولانی فعالیت خود قرار داشته اما به نظر می رسد كه این فعالیت با آنچه ما انتظار داشتیم متفاوت است. دو دوره سابق فعالیت خورشید در سالهای 1989 و 2001 نه یك بار بلكه دو بار این فعالیت ها به اوج خود رسید.

وی افزود: فعالیت خورشیدی در آن دوره افزایش یافت، فروكش كرد و دوباره به اوج خود رسید و یك چرخه كوچك را تشكیل داد كه حدود دو سال طول كشید.

براساس اظهارات این فیزیكدان، ممكن است همین اتفاق در طول سال جاری نیز رخ دهد به طوری كه لكه های خورشیدی در سال 2011 افزایش یافت در سال 2012 كاهش یافت و انتظار می رد كه امسال افزایش دوباره ای را تجربه كند و این مسئله تا سال 2014 نیز ادامه داشته باشد.

همچنین گفته می شود كه بین چرخه خورشیدی 24 و چرخه خورشیدی 14 شباهتهایی وجود دارد به طوری كه هركدام دارای دو نقطه اوج است.(مهر)[/INDENT]
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)