Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بازدید از کلیسایی که با استخوان انسان*ها تزئین شده!!
#1
بازدید از کلیسایی که با استخوان انسان*ها تزئین شده!!


[Image: 51863.jpg]
پس از جنگ*های 30 ساله كه در قرن هفدهم میلادی رخ دادند استخوان*های بیش از چهل هزار نفر از كشته شدگان این جنگ*ها در این كلیسا مورد استفاده قرار گرفته و كلیسا با این استخوان*ها...

در شهر «كوتنا اورا» در جمهوری چك كلیسایی وجود دارد كه بنای آن به قرن سیزدهم میلادی باز می*گردد. پس از جنگ*های 30 ساله كه در قرن هفدهم میلادی رخ دادند استخوان*های بیش از چهل هزار نفر از كشته شدگان این جنگ*ها در این كلیسا مورد استفاده قرار گرفته و كلیسا با این استخوان*ها تزیین شد. به همین دلیل این صومعه قدیمی نامش به كلیسای استخوان تغییر یافت. بازدید از كلیسای استخوان.

[Image: L00925493044.jpg]
[Image: L00925493055.jpg]
[Image: L00925493063.jpg]
[Image: L00925493071.jpg]
[Image: L00925493078.jpg]
[Image: L00925493086.jpg]
[Image: L00925493093.jpg]
[Image: L00925493099.jpg]
[Image: L00925493112.jpg]
[Image: L00925493106.jpg]
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)