Thread Rating:
  • 2 Vote(s) - 3.5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
انگیزشی
#13
[Image: fquz_img_20160510_220200.jpg]
عاقلان نقطه پرگار وجودند
عشق داند که در این دایره سرگردانند
Reply
#14
[Image: 9j0c_img_20160518_024859.jpg]
عاقلان نقطه پرگار وجودند
عشق داند که در این دایره سرگردانند
Reply
#15
[Image: tt1s_img_20160521_155150.jpg]
[Image: 71wu_img_20160518_024846.jpg]
عاقلان نقطه پرگار وجودند
عشق داند که در این دایره سرگردانند
Reply
#16
[Image: ahf_img_20160521_155503.jpg]
عاقلان نقطه پرگار وجودند
عشق داند که در این دایره سرگردانند
Reply
#17
[Image: cevr_img_20160420_194842.jpg]
عاقلان نقطه پرگار وجودند
عشق داند که در این دایره سرگردانند
Reply
#18
[Image: 8hds_img_20160226_015421.jpg]
عاقلان نقطه پرگار وجودند
عشق داند که در این دایره سرگردانند
Reply
#19
[Image: rt6r_img_20160511_221804.jpg]
عاقلان نقطه پرگار وجودند
عشق داند که در این دایره سرگردانند
Reply
#20
[Image: 0tqe_img_20160324_185143.jpg]
عاقلان نقطه پرگار وجودند
عشق داند که در این دایره سرگردانند
Reply
#21
[Image: p6gh_img_20160527_191253.jpg]
عاقلان نقطه پرگار وجودند
عشق داند که در این دایره سرگردانند
Reply
#22
توشرایط سخت اینا فقط شعارن
آنجا که چشمان مشتاقی برای انسانی اشک می ریزد،


زندگی به رنج کشیدنش می ارزد.
دکترشریعتی
Reply
#23
morteza4, post: 116436, member: 1038 Wrote:توشرایط سخت اینا فقط شعارن
توی شرایط عادی همه میتونن خوب شاد مثبت وامیدوار بمونن
ادم قوی وبا اراده کسی که توی شرایط سخت بتونه اون ویژگی هارو حفظ کنه
اگر شرایط سخت افراد رو روز به روز افسرده تر وناراحت تر و عصبی ترکنه و این سیر نزولی پایانی هم نداره
به این دلیله که انسان هایی ضعیف بی اراده وبدون اعتماد به نفس و از همه مهم تر بی ایمانی هستن
مثبت بودن به معنای ساده لوح بودن یا احمق جلوه کردن نیست به این معنی که تو سخت ترین شرایط این تویی که انتخاب میکنی شکست رو بپذیری ویانه هنوز هم به راهت یا به کارت ادامه بدی
فرد قوی ینی این...
این ها هم تا حدودی درسته که شعاره ولی شعار چه افرادیه؟شعار افراد موفق وقوی
درحقیقت شرایط سخت به این دلیل وارد زندگی افراد میشن که اون هارو پخته تر قوی تر و زنده تر کنند واین خاصیئت زندگی در کره ی زمین
موفق باشید
عاقلان نقطه پرگار وجودند
عشق داند که در این دایره سرگردانند
Reply
#24
[Image: kw2r_img_20160229_214357.jpg]
عاقلان نقطه پرگار وجودند
عشق داند که در این دایره سرگردانند
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)