Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سیستم سوپرست
#1
حرکات سو پرست را می توان به دو بخش تقسیم نمود :

• حرکات سو پرست برای افزایش حجم

• حرکات سو پرست برای تفکیک بیشتر

• که بسته به وضعیت و زمان برنامه ریزی تمرین از سیستم های تمرینی حرکات سو پرست استفاده می گردد .

پانواع سو پرست را از لحاظ ترکیب حرکات به سه دسته می توان تقسیم نمود :

الف ) سو پرست یک حرکت ترکیبی با یک حرکت تک عضله :

• این روش سو پرست بهترین تکنیک برای برطرف کردن ضعف های بدن می باشد با استفاده از این سوپر ست می توانید بر ضعفهای عضلانی خود چیره گشته و آنها را برطرف نمایید . در اکثر اوقات با اینکه تمام انرژی خود را در حرکات ترکیبی به کار می بندید ولی هنوز یک مقدار انرژی و توان باقی مانده است و علت آن می تواند این باشد که عضلات کمک کننده و ثانویه زودتر خسته شده اند . به عنوان مثال :

• - اسکات با جلو ران دستگاه که با اجراء این سو پرست بر حجم عضلات چهار سر ران افزوده خواهد شد که می توانید در این سیستم تمرینی از سیستم تمرینی ست های کم کردنی هم استفاده کنید و در نهایت با کم کردن وزنه ها اشک عضلات تان را در بیاورید .

• - کول با هالتر + نشر جانب
ب ) سو پرست یک حرکت تک عضله ای با یک حرکت چند عضله ای ( ترکیبی ) :

• این نوع سو پرست منشعب شده از تمرینات پیش خستگی است معمولا در تمرینات پیش خستگی ابتدا عضله مورد نظر را با یک حرکت تک عضله ای خسته می کنیم و سپس حرکت چند عضله ای و ترکیبی را انجام می دهیم بدین ترتیب عضله مورد نظر تحت فشار شدیدتر قرار می گیرد . این نوع تمرین یک شوک اساسی به عضلات می دهد و نتیجه آن نیز خیلی زود محرز می گردد و بهترین روش برای افزایش ضخامت عضلات می باشد . مانند نشر جانب + پرس سر شانه با هالتر از پشت یا قفسه بالای سینه با دمبل + پرس بالای سینه با هالتر و در تمرین جلو بازو می توانید از سو پرست کردن جلو بازو لاری ( با شیب 90 درجه ) + جلو بازو هالتر ( میله خم ) یک پمپ خونی در عضلات جلو بازوی خود ایجاد کنید .ج ) سو پرست یک حرکت تک عضله ای با یک حرکت تک عضله دیگر ( تفکیکی ) :

این سیستم تمرین در زمان نزدیک مسابقه و در دوران تفکیک عضلانی کاربرد دارد و بهترین راه برای رسیدن به فرم عضلانی ایده ال است . همانطور که می دانید یک حرکت تفکیکی از لحاظ سوزش عضله در قیاس با یک حرکت ترکیبی و چند مفصلی خیلی بیشتر می باشد و فشاری که از این طریق وارد می شود خیلی متمرکز تر می باشد ضمن اینکه فرد قادر است که محدوده فشار را محدودتر سازد و دقیقا بر روی یک نقطه فشار آورد . حال تصور کنید دو حرکت تک عضله ای را به صورت سو پرست اجرا کنید آن موقع است که پمپ خون در عضله مورد نظر غیر قابل تصور خواهد بود .

• - پشت پا با هالتر + پشت پا با دستگاه
Reply
#2
همیشه برای من سوال بوده فلسفه این سوپر ست ها چیه!!
Reply
#3
فلسفه شوک به عضلاته
Reply
#4
Amin Khan, post: 452 Wrote:فلسفه شوک به عضلاته

یعنی هر روز لازمه به عضله شوک بدی؟؟
Reply
#5
هر روز که نه چند روز در هفته ! درضمن با یک بار شوک دادن اتفاقی نمیافته یه بازه زمانی لازمه مثلا 6 هفته ...
Reply
#6
سوپرست چجوري ميشه براي حجم استفاده كرد؟چجوري براي تفيك؟
چجوري براي حجم خشك؟
آنجا که چشمان مشتاقی برای انسانی اشک می ریزد،


زندگی به رنج کشیدنش می ارزد.
دکترشریعتی
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)