Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آناتومی عضلات ناحیه شکم
#1
عضلات ناحیه شکم فضای بین قفسه سینه و لگن خاصره را می پوشانند.در حقیقت عضلات دیواره های خلفی،جانبی و قدامی شکم را به وجود می آورند.عضلات دیواره های جانبی و قدامی را می توان با هم بررسی کرد.


عضلات دیواره خلفی همان عضلات مربع کمری هستند که در دو طرف ستون فقرات قرار دارند.


عضلات ناحیه شکم عبارتند از:


مورب خارجی، مورب داخلی، عرضی شکم، راست شکم، عضله مربع کمری نیز دیواره خلفی شکم را می سازد،که در عضلات خلفی تنه مورد بررسی قرار می گیرید.

عضله مورب خارجی:
[Image: External-oblique-muscle-of-abdomen.jpg]


این عضله از رو هشت دنده تحتانی در هر طرف از بدن شروع و به نیمه قدامی تاج خاصره متصل می شوند.مسیر تارهای عضله از قسمت ها جانبی -فوقانی به بخش های میانی – تحتانی است.با توجه به محل های چسبندگی عضله مشخص است که این عضله قسمت های جانبی شکم را می پوشاند.نیام عضله در قسمت تحتانی ضخیم شده و رابط مغبنی را به وجود می آورد.این رابط از خار خاصره قدامی فوقانی به برجستگی عانه چسبندگی پیدا می کند

عضله مورب داخلی:

[Image: Internal-oblique-muscle-of-abdomen.jpg]


این عضله نیز از عضلات دیواره های جانبی شکم می باشد و از نیمه جانبی رباط مغبنی و دو سوم قدامی تاج خاصره شروع شده ، روی دنده های هفتم ، هشتم و نهم متصل می شود.همانطور که از نامش پیداست در سطح عضله مورب خارجی به صورت(X)روی هم قرار می گیرند.عضله عرضی شکم:

[Image: Transversus-abdominis-muscle.jpg]


این عضله نیز داخلی ترین عضله ناحیه شکم است و در قسمت های جانبی و قدامی است و از روی یک سوم خارجی رباط مغبنی ، دو سوم میانی تاج خاصره و در لبه داخلی و سطح داخلی غضروف های دنده ای شش دنده تحتانی شروع شده.تارهای آن به صورت افقی به قسمت قدامی شکم کشیده شده و به وسیله یک نیام عمودی در پشت عضلات راست شکمی به هم ارتباط پیدا می کنند.

عضله راست شکمی:

[Image: Rectus-abdominis.jpg]


این عضله نیز در قسمت قدام شکم به طور عمودی قرار گرفته است.عضله راست شکم از سطح قدامی غضرو ف های دنده ای دنده های پنجم ، ششم و هفتم و همچنین زائده خنجری استخوان جناغ سینه شروع شده و در انتهای تحتانی به وسیله تاندونی قوی به استخوان عانه و ارتفاق عانه (مفصل بین دو استخوان عانه) متصل می شود.منبع: اختصاصی elmevarzesh.com
مرا به هيچ بدادى و من هنوز برآنم
كه از وجود تو مويى به عالمى نفروشم
http://www.atizo.se/shop/
Reply
#2
عكسها نمايش داده نميشه
Reply
#3
سایت منقل شده .
خیلی از این اشکالات باید به مرور زمان آدرس دهی شود.
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  آناتومی ساختار و ساختمان عضلات 1364648 1 1,259 01-18-2015, 04:58 AM
Last Post: ecco24
  تصویری از آناتومی عضلات بدن و شناخت حرکات (4) sarrowless 0 894 06-13-2013, 10:59 PM
Last Post: sarrowless
  تصویری از آناتومی عضلات بدن و شناخت حرکات (3) sarrowless 0 1,369 06-13-2013, 10:55 PM
Last Post: sarrowless
  تصویری از آناتومی عضلات بدن و شناخت حرکات (2) sarrowless 0 1,088 06-13-2013, 10:53 PM
Last Post: sarrowless
  تصویری از آناتومی عضلات بدن و شناخت حرکات (1) sarrowless 0 999 06-13-2013, 10:46 PM
Last Post: sarrowlessUsers browsing this thread: 1 Guest(s)