Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بورس تهران زيان ده ترين بازار بورس جهان معرفي شد
#1
[h=2]بورس تهران زيان ده ترين بازار بورس جهان معرفي شد[/h] [INDENT] براساس گزارش منتشر شده از سوي فدراسيون جهاني بازار سهام، شاخص بورس تهران در 12 ماه منتهي به ماه سپتامبر (شهريور) با بيش از 26 درصد كاهش مواجه شد كه بدين ترتيب بازار بورس تهران به عنوان زيان‌ده‌ترين بازار سهام جهان در اين مدت شناخته شده است. پس از بازار سهام تهران بازارهاي سهام شنزن و شانگهاي چين به ترتيب با 21 و 18 درصد افت شاخص درمراتب دوم و سوم جهاني از اين نظر معرفي شده‌اند.

[URL="http://www.mypresident.ir/archives/2005/10/post_1726.php"]ادامه در رييس جمهور من[/URL] [/INDENT]
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)